Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy

Ngày 5/4, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 của các ban xây dựng Đảng, VPHU. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong quý I, các ban xây dựng đảng và Văn phòng Huyện ủy đã tích cực triển khai kế hoạch công tác theo lĩnh vực phân công, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phối hợp tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung tham mưu triển khai cuộc giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025. Kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ huyện; làm tốt công tác thẩm định đối với các hồ sơ đề nghị kết nạp vào Đảng. Phối hợp trao tặng huy hiệu Đảng đợt 03/02/2023 cho 19 đồng chí; tổng hợp 62 hồ sơ đảng viên dự bị đề nghị chuyển chính thức. Tham mưu chuyển sinh hoạt Đảng cho 88 đồng chí; Tổ chức vận động nhân dân tập trung làm tốt công tác sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023 theo kế hoạch, các hoạt động chăm lo, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; Tham mưu cho cấp ủy huyện ban hành các văn bản chỉ đạo trọng tâm trong quý I năm 2023; Nghị quyết của Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban xây dựng đảng và Văn phòng Huyện ủy đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm phối hợp, tham mưu, thực hiện kịp thời nhiệm vụ đề ra trong quý II/2023.

Phát biểu kết luận, đồng chí đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I, đồng thời yêu cầu các Ban, Văn phòng Huyện ủy cần phải tập trung và thực hiện quyết liệt nhiệm vụ quý II/2023: Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và cơ sở. Triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chương trình đã đề ra. Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”. Phối hợp tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực cấp ủy huyện với đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, bản, khu phố quý II/2023. Phối hợp, tham mưu cho cấp ủy huyện sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu cho cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

                                                                                 Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)