Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy

Ngày 27/7, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các ban Đảng, VPHU tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Văn phòng Huyện ủy báo cáo kết quả công tác tháng 7 năm 2023

Trong tháng 7/2023, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, ngành dọc cấp trên tích cực triển khai kế hoạch công tác theo lĩnh vực phân công, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phối hợp tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Hội nghị giao ban với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản khu phố quý II/2023; Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Khám sức khỏe cho cán bộ nghỉ hưu thuộc diện Tỉnh ủy Quản lý. Phối hợp tham mưu chuẩn bị báo cáo giám sát theo Quyết định số 1108-QĐ/TU, Kế hoạch số 311-KH/TU, ngày 06/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, đình hướng đến năm 2030; Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gian đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Thực hiện phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu của Tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức Hội đồng kiểm tra, đánh giá nhận thức quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng (đợt V; VI) năm 2023 cho 21 học viên. Rà soát Quy chế làm việc của các chi, đảng bộ cơ sở.

 

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được trong tháng 7/2023. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2023: Hoàn thành việc rà soát các bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của cán bộ diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý; rà soát và báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước đối với khu vui chơi thanh thiếu nhi huyện; biên chế, hợp đồng lao động và quy chế làm việc của các đảng bộ cơ sở. Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các chi, đảng bộ cơ sở, UBKT Đảng ủy cơ sở. Tiếp tục tổng hợp, rà soát kết nạp đảng viên; đề nghị công nhận đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị; đôn đốc các chi, đảng bộ rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9; phối hợp tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng đợt 02/9 trước ngày 31/8/2023. Đặc biệt cần quan tâm tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; tiếp tục triển khai hưởng ứng Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023); triển khai hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên. Duy trì công tác văn thư, liên lạc. Tiếp nhận, chuyển văn bản, tài liệu đảm bảo kịp thời; làm tốt công tác giải quyết đơn thư, thực hiện nghiêm túc công tác tài chính, tài sản của Đảng.

                                                                            Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)