Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, bản, khu phố quý IV/2023

Chiều ngày 16/1/2024, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban với các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, bản, khu phố quý IV/2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ  thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả giải quyết đề xuất, kiến nghị của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, bản, khu phố tại kỳ giao ban quý III/2023. Theo đó, năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Huyện ủy – HĐND – UBND huyện đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và thực tiễn của huyện tiếp tục quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đã hoàn thành sớm, vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên; triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đầm Hà là huyện đầu tiên trong cả nước chính thức được Hội đồng thẩm định NTM Trung ương đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Lĩnh vực kinh tế có nhiều khởi sắc, năm 2023 là thời gian nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, với ựu quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhân dân, doanh nghiệp huyện Đầm Hà đã đạt 17/21 chỉ tiêu, vượt NQ đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quan đạt 18,27% (vượt mục tiêu Nghị quyết 0,67%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quan đầu người tăng 1,5 lần so với năm 2020; huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia, hoàn thành sớm chương trình xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát. Chương trình công tác năm được triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh 30/10(1963-2023) và 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà 28/10(1948-2023) diễn ra rộng khắp với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tốt như Lễ hội Đình Đầm Hà được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; đạt 37 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 3 giải nhất… Các Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; QH chung mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040, QH chung các xã đã được phê duyệt, Cụm công nghiệp Đông Đầm Hà B diện tích 60 ha được thành lập tạo điều kiện để thu hút đầu tư, là tiền đề căn bản để phát triển kinh tế huyện theo hướng bền vững. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, nhất là việc lập lại trật tự trên biển, quản lý đất đai, quy hoạch. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đại biểu phát biếu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu bày tỏ vui mừng, phấn khởi về những kết quả huyện đã đạt được trong năm 2023, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến cấp đất ở, điện, tập kết rác thải, thủy lợi, sửa chữa kênh mương, xây dựng cơ bản, du lịch cộng đồng… Các ý kiến kiến nghị của các đại biểu đã được đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan chuyên môn trả lời làm rõ.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả các thôn, bản, khu phố đạt được trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới: Các thôn, bản, khu phố cần tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ Đảng ủy các xã, thị trấn đã triển khai tới cơ sở; quan tâm triển khai thực hiện tốt hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn nhiệm kỳ 2024-2029. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị, hướng dẫn của Huyện ủy và các cấp, trong đó quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, nhân dân. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, vận động nhân dân nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Quan tâm truyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; phối hợp với địa phương và các cơ quan của huyện giới thiệu tạo việc làm cho người dân. Thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, quan tâm triển khai Luật dân chủ cơ sở. Tập trung các hoạt động chăm lo tết cho người dân, quan tâm nắm bắt tình hình cơ sở. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại các kỳ giao ban. Các Ban xây dựng Đảng cần quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn cho các thôn, bản, khu phố trong công tác xây dựng Đảng.

Quốc Nghị