Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn

Chiều ngày 29/11/2022, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn để đánh giá kết quả công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm 2022, Đảng ủy, Ủy  ban nhân dân các xã, thị trấn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, qua đó đã đạt được một số kết quả nổi bật: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của xã đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện và tình hình thực tế của địa phương. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo; tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy được thực hiện nghiêm túc. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, nhiệm kỳ (2022-2027), Đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025; Hoàn thành việc sáp nhập thôn. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, chăm lo đầy đủ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định; chương trình giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được chủ động triển khai tích cực; Công tác giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao được thực hiện tốt. Công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, trồng cây xanh tạo cảnh quang môi trường nông thôn được triển khai thực hiện tích cực. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường… được củng cố, tăng cường; công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được quan tâm. Hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội hoạt động tích cực. Công tác Quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn. Quan tâm, rà soát phát triển đảng viên ở tất cả các chi, đảng bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; nắm chắc địa bàn, thường xuyên rà soát nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo, xử lý những vướng mắc phát sinh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các chỉ tiêu giải pháp trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022 của huyện; tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân vào cuộc, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt được. Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2022 – 2023 đảm bảo kịp thời vụ. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần, triển khai tốt các hoạt động đảm bảo chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân vui Tết đón xuân an toàn tuyệt đối. Làm tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt vào dịp cuối năm.

Quốc Nghị