Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tháng 9

Chiều ngày 30/9/2021, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn để đánh giá kết quả công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng, Đảng ủy các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành việc đánh giá tình hình kinh tế – xã hội – quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng và triển khai nhiệm vụ ba tháng cuối năm 2021. Tâp  trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực; tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, chăm sóc và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, quan tâm công tác thu ngân sách, đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiếp tục được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có công.

Các đại biểu tham gia thảo luận

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9tháng năm 2021. Đồng thời, đóng góp ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác phát triển KT-XH, GPMB, PCTT TKCN, xây dựng NTM kiểu mẫu, quy hoạch sử dụng đất, giảm nghèo…

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu kết luận

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong quý IV: Đảng ủy các xã, thị trấn cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát chặt chẽ công dân vào địa bàn huyện từ các bến tàu thuyền. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, các xã quan tâm rà soát nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tập trung vào công tác phát triển sản xuất, thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ các công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện theo đúng kế hoạch. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng, công tác GPMB đối với các dự án, công trình. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở theo đúng quy định. Quan tâm chỉ đạo, tổ chức tốt đại hội của các hội, đoàn thể. Rà soát lại tất cả những nhiệm vụ trong chương trình công tác năm để triển khai thực hiện, hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH