Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị duyệt chương trình công tác năm 2019

Ngày 11/1, Huyện ủy Đầm Hà tổ chức hội nghị duyệt chương trình công tác năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các ban xây dựng Đảng, văn phòng Huyện ủy, Bí thư, phó Bí thư các chi, Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư các chi, Đảng bộ đã báo cáo chương trình công tác trọng tâm trong năm 2019. Theo đó, các chi, Đảng bộ đã bám sát chủ đề công tác năm của huyện “Xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch”  để xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tiễn tại đơn vị. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến:, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với viêc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Quán triệt, thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy. Thực hiện thống nhất chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các chi, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị; chủ động rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và các chương trình hành động của các cấp ủy đề phân công, thực hiện đạt kết quả; Bám sát các chủ trương, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cụ thể hóa thành các Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát và định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm. Tiếp tục tinh giản bộ máy biên chế, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thi đua đối với cán bộ, CCVC.  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Triển khai đề án văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, thân thiện, nghĩa tình”. Đổi mới công tác vận động quần chúng, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2019.

                                          CTV.Minh Hải