Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị duyệt chương trình công tác của các cơ quan, ban Đảng

Sáng ngày 10/1/2022, Thường trực Huyện ủy đã họp để nghe và cho ý kiến về chương trình công tác năm 2022 của các cơ quan, ban xây dựng Đảng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy đã nghe Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Có quan Tổ chức – Nội vụ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – thanh tra, Văn Phòng Huyện ủy báo cáo về chương trình công tác năm 2022. Trong đó, tập trung báo cáo về các nhiệm vụ chung của cả năm, các nhiệm vụ cụ thể của từng tháng và các  giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong chương trình công tác của từng cơ quan, ban Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất bổ sung thêm 1 số nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để các quan, ban Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, ban Đảng cần bám sát chủ đề công tác năm 2022 của huyện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” để xây dựng chương trình công tác năm cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Đối với Ban Tuyên giáo cần quan tâm đến công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của các cấp; công tác sơ, tổng kết các Nghị quyết, vấn đề xử lý thông tin, đặc biệt trên các trang mạng xã hội. Đối với Ban Dân vận cần quan tâm đến công tác dân vận của cơ quan nhà nước, tập trung nắm tình hình cơ sở, phát huy hiệu quả, nhân rộng các mô hình, phong trào dân vận khéo; tăng cường giám sát phản biện xã hội, bám sát NQ số 17 của  Ban Thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận để xây dựng chương trình công tác. Đối với chương trình công của Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cần tập trung tham mưu thực hiện tốt quy hoạch cán bộ, các chế độ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm đến chất lượng đảng viên, các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định; các vấn đề liên quan đến các quy chế, quy định, xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2022. Văn Phòng Huyện ủy cần quan tâm đến chất lượng thông tin, báo cáo, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; tham mưu để điều hòa chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy đối với các cơ quan, ban xây dựng Đảng một cách hiệu quả. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện quan tâm triển khai các quy định mới của công tác kiểm tra; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, lựa chọn nội dung và xác định đối tượng kiểm tra phù hợp; quan tâm đến chất lượng các kết luận của kiểm tra, giám sát và việc đôn đốc thực hiện kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra.

 Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH