Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện Đầm Hà năm học 2019 – 2020

Ngày 17/9/2020, Liên đoàn Lao động và Phòng GD & ĐT huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện, tổng kết hoạt động công đoàn các trường học năm học 2019 – 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết về hoạt động Công đoàn năm học 2019 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Theo đó, trong năm học 2019- 2020, các Công đoàn trường học đã bám sát kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, tập trung được các nội dung cơ bản trọng tâm sát với sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện và Công đoàn Giáo dục tỉnh, chủ động, linh hoạt, đổi mới các nội dung hoạt động, phù hợp điều kiện thực tế  của cơ sở và địa phương. Các Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động ngày càng thiết thực, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho CBNGNLĐ; công tác tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới và đột phá. Chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của CBNGNLĐ với các cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công đoàn các cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn cùng cấp để thực hiện chức năng tham gia quản lý và phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ toàn Ngành. Trong năm học 2019 – 2020 có 01 tập thể và 01 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; 10 tập thể và 12 cá nhân LĐLĐ huyện tặng giấy khen; 01 tập thể và 02 cá nhân được Công đoàn Ngành tỉnh Giáo dục tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, năm học 2020 – 2021 Công đoàn cơ sở khối trường học tập tiếp tục trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như : Đẩy mạnh thực hiện chức năng tham gia quản lí; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ, nhà giáo, lao động trong Ngành. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhà giáo và người lao động thực hiện  chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục, đổi mới hoạt động công đoàn. Nâng cao chất lượng công tác nữ công, phát huy tốt vai trò của đội ngũ nữ CBVCLĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý và tổ chức hoạt động.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà