Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị công bố quyết định của BTV Huyện ủy về công tác cán bộ

Sáng ngày 17/6/2022, tại xã Đầm Hà, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 429-QĐ/HU ngày 14/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, điều động, phân công và chỉ định đồng chí Lương Quốc Thịnh, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Đầm Hà, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 15/6/2022.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao QĐ về công tác cán bộ

Giới thiệu đồng chí Lương Quốc Thịnh để HĐND xã Đầm Hà bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Đầm Hà nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đồng chí Lương Quốc Thịnh đã đạt được trong thời gian vừa qua và đề nghị các đồng chí trên cương vị mới cần nhanh chóng tiếp cận với công việc, tiếp tục nghiên cứu, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết cùng với đơn vị để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tổ chức phân công. Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đầm Hà cùng với cán bộ đơn vị đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ các đồng chí Thịnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quốc Nghị