Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị báo cáo viên cấp huyện quý III/2022

Chiều ngày 28/7, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện quý III/2022. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở; lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội huyện; Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Hội nghị được truyền trực tuyến đến điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã được thông tin, truyền đạt về các nội dung: Kết luận số 34 – KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Kết luận số 23 – KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”: Quy định số 69 – QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 02 – HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương Hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 65 – QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Kết luận số 35 – KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở; Đề án số 06 – ĐA/HU ngày 8/7/2022 của Huyện ủy về phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; Kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV; kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Chi, Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, báo cáo viên cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về các Quy định, Kết Luận, Hướng dẫn của Trung ương; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc ban hành các Nghị quyết, xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hàng năm, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, tránh vi phạm; Tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ, tăng cường luân chuyển cán bộ từ huyện tới cơ sở đặc biệt đối với những đơn vị cơ sở công tác lãnh đạo còn hạn chế; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện; Quy hoạch của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Huyện ủy về phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là việc dạy tin học, ngoại ngữ cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà.

                                  Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)