Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 11

Ngày 13/11, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng của huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ đã thảo luận và cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 01- NQ/HU ngày 19/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn 2015-2020; Tổng kết Nghị quyết số 02- NQ/HU ngày 19/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2015-2020; Báo cáo về chương trình, nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa IV.

Các đồng chí trong BTV Huyện ủy phát biểu ý kiến vào các nội dung báo cáo

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Bí thư Huyện ủy, cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo, đồng chí yêu cầu cơ quan tham mưu cần tổng hợp lại số liệu, bổ sung phân tích đánh giá sâu hơn ở từng lĩnh vực, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm. Đối với chương trình, nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa IV thống nhất thời gian tổ chức ngày 17-18/12/2019  tại hội trường lớn khu hành chính huyện, để phục vụ cho kỳ họp, các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục hoàn thiện các báo cáo trình tại kỳ họp, phân công rõ trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân trong việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến nhân dân; thực hiện tiếp xúc cử tri cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện ở 05 điểm (theo cụm xã, thị trấn và chuyên đề).

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ đã nghe và cho ý kiến Báo cáo kết quả của Tổ giải quyết khiếu nại kỷ luật; Báo cáo về việc thông báo kết luận của UBKT Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Đảng bộ Trung tâm y tế huyện; Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2019  và một số nội dung quan trọng khác.

                                                          Minh Hải (Trung tâm TT&VH)