Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 1/2021

Ngày 19/1, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cho ý kiến vào các nội dung: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01- NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; Quyết định phân công nhiệm vụ trọng tâm cho các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy năm 2021; Kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường đảm bảo ANTT năm 2021; Cho ý kiến về điều chuyển khoản tiền thuê đất Dự án siêu thị Aloha Mall về nguồn ngân sách huyện và hỗ trợ kinh phí phục vụ nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 đối với các đơn vị Bưu điện, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11 – NQ/TU ngày 9/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; Báo cáo các nội dung Thường trực Huyện ủy được ủy quyền giải quyết theo quy định trong tháng 1/2021 và công tác cán bộ.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030, Văn phòng Huyện ủy tiếp thu các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục bổ sung hoàn thiện Nghị quyết, trong đó xác định rõ thế mạnh của huyện là sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với chế biến phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu; trọng tâm là 2 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản và trồng cây ăn quả; có giải pháp ứng dụng KHCN, sử dụng nguồn lao động có chất lượng; giải pháp về công tác quản lý, cải cách hành chính, thu hút đầu tư; rà soát các quy hoạch; xây dựng lộ trình, thời gian cụ thể thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Về Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ, đặc biệt là trong việc ban hành các cơ chế, chính sách, các Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương; công tác giám sát đã có sự quyết liệt, điều hành có sự đổi mới; đã có sự phối hợp hiệu quả giữa đại biểu cấp xã với đại biểu HĐND cấp huyện và tổ Đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị HĐND huyện tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo, phân tích, đánh giá, thể hiện rõ hơn vai trò của Đại biểu HĐND huyện đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Về Kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Bí thư Huyện ủy thống nhất cao với các nội dung trong kế hoạch đồng thời đề nghị trong công tác chuẩn bị về nhân sự cần đảm bảo cơ cấu nhân sự theo quy định, ưu tiên lựa chọn đại biểu đảm bảo tiêu chuẩn, tâm huyết, nhiệt tình, được Nhân dân tín nhiệm cao.

Về nội dung một số báo cáo, tờ trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện.

                                                       Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)