Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Chiều ngày 2/8, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung:  Báo cáo kết quả cuộc kiểm tra một số cấp ủy, tổ chức đảng và một số đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu công tác quản lý, thực hiện dịch vụ sự nghiệp công; Báo cáo kết quả  rà soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của cán bộ, đảng viên diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 14 – CT/HU ngày 4/11/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng mô hình Tổ nhân dân tự phòng, tự quản, tự hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự; Báo cáo triển khai Chỉ thị số 36 – CT/TU ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII nhiệm kỳ 2024 – 2029  cùng nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đại biểu phát biểu ý kiến

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị đối với Báo cáo kết quả cuộc kiểm tra một số cấp ủy, tổ chức đảng và một số đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu công tác quản lý, thực hiện dịch vụ sự nghiệp công; Đoàn kiểm tra của Huyện ủy cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tập trung phân tích đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, quản lý dịch vụ công; quy trình thủ tục, hồ sơ, công tác thanh quyết toán; chất lượng, hiệu quả các dịch vụ nước sạch, thủy lợi, môi trường; phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Về  báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 14 – CT/HU ngày 4/11/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng mô hình Tổ nhân dân tự phòng, tự quản, tự hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, các địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện mô hình, đã có những cách làm sáng tạo, xuất hiện những điển hình tiên tiến góp phần đảm bảo ANTT của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội trên địa bàn huyện phát triển. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình Tổ nhân dân tự phòng, tự quản, tự hòa giải coi đây là một trong những nội dung của mô hình an ninh tự quản ở cơ sở ; thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Công an, tỉnh, huyện về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn. Đối với các nội dung khác đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Văn phòng Huyện ủy, các đơn vị tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung.

                                                  Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)