Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 24/6/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức họp để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, danh mục đầu tư công năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận nỗ lực phấn đấu của nhân dân và các doanh nghiệp, các nhiệm vụ chính trị của huyện đã cơ bản đảm bảo kế hoạch. Công ác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo; tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của TW, của tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng lãng phí tiếp tục được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Tình hình kinh tế của huyện được duy trì và có tăng trưởng: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.132 tỷ đồng, bằng 103,4% KH, tăng 3,4% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB đạt 722 tỷ đồng bằng 51,9% KH, tăng 27,6% CK; giá trị sản xuất thương mại và Dịch vụ đạt 862 tỷ đồng, bằng 48,2% KH, tăng 19,7% so với CK; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 93.025 triệu đồng, bằng 73% dự toán tỉnh giao, bằng 52% dự toán huyện giao, tăng 187% so với cùng kỳ… Hoạt động VH-TT đã tập trung tuyên truyền cổ động trưc quan, thông tin lưu động, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp, các nhiệm vụ chính trị của huyện, công tác phòng, chống dịch Covid-19…Ngành giáo dục đã hoàn thành chương trình năm học 2020 – 2021, chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn đảm bảo; ngành y tế thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và người có công, đời sống nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%, kết quả bầu cử đã đảm bảo bầu đứng, bầu đủ. Tiếp tục chỉ đạo các xã tập trung nâng cao chất lượng xây dựng NTM, xây dựng xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe các nội dung, các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung được triển khai tại hội nghị, các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong các tháng cuối năm 2021, công tác thu chi ngân sách, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; cho ý kiến về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện khóa V, quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa XXV…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; nêu lên một số tồn tại hạn chế trên địa bàn; về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ đó là: Tập trung, chủ động trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19, cập nhật, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh trong phòng chống dịch bệnh. Tập trung vào công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, công tác phát triển đảng; thành lập các chi bộ, đặc biệt các chi bộ ngoài nhà nước, chi bộ trong các doanh nghiệp tư nhân; tiếp tục rà soát về tổ chức bộ máy, biên chế, đánh giá về việc sát hạch, sau sát hạch cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá về việc luân chuyển, tiếp tục thực hiện quy hoạch, sử dụng, luân chuyển, đào tạo cán bộ; tập trung cho công tác kiểm tra, giám sát, cải cách tư pháp, thực hiện các kết luận sau thanh tra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tài chính ngân sách nhà nước, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa pháp triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh; chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt về đất đai, quy hoạch đất đai và tài nguyên khoáng sản; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; chăm lo phát triển văn hóa xã hội, con người và đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Đối với các nội dung khác được triển khai tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tham mưu tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh đảm bảo đúng theo quy trình, quy định.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà