Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Mười sáu

Ngày 1/4,  Ban Chấp Hành Đảng bộ Huyện đã tổ chức Hội nghị lần thứ Mười sáu nhiệm kỳ 2020-2025 (kỳ họp mở rộng) để thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung: Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022; Điều chỉnh bổ sung chương trình kiểm tra – giám sát theo ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Đức Thành, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tại buổi làm việc với UBKT huyện Đầm Hà; Kế hoạch, đề cương, quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình hành động số 24-Ctr/HU ngày 09/3/2029 của Huyện ủy về thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW, nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII đối với một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; Ban hành, sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định và công tác tổ chức cán bộ.

Dự hội nghị, có các đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Về phía tỉnh có các đồngchí đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Ngay từ đầu năm 2022, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm. Tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh… Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở chủ động chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Xây dựng và triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Giá trị sản xuất ngành N-L-T ước đạt 609 tỷ đồng bằng 21,9% kế hoạch, tăng 34,8% so với CK; CN-TTCN-XD ước đạt 325 tỷ đồng, bằng 15,6% kế hoạch, tăng 14% so với CK; tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 595 tỷ đồng bằng 28% kế hoạch, tăng 6,3% so với CK. Công tác an sinh xã hội được triển khai đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Công tác GD, y tế, Văn hóa – xã hội, TDTT được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo.

Trong quý II/2022 cần tiếp tục tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 18/12/2021 của Huyện ủy, đồng thời tập trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch COVID-19; xây dựng đảng, hệ thống chính trị; Đẩy mạnh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện; Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực; Củng cố, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại biểu tham gia ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo, tờ trình trình kỳ họp HĐND huyện (kỳ họp chuyên đề): tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 – 2025; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công năm 2022; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán, phân bổ ngân sách huyện năm 2022. Kế hoạch về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái khám phá, trải nghiệm gắn với cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, đoàn kết, thống nhất trong triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Cần quan tâm đến các hoạt động sinh hoạt chính trị, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tiếp tục triển khai cụ thể hóa các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Tăng cường nắm tình hình nhân dân, có kế hoạch cụ thể đối với vấn đề sáp nhập một số thôn, bản, khu phố trên địa bàn, chuẩn bị tốt kế hoạch đại hội chi bộ bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uy cơ sở. Tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm, tăng cường kiểm tra đạo đức công vụ cán bộ, đảng viên. Rà soát lại hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội cần tập trung vào các nhiệm vụ chỉ tiêu còn thấp. Về giáo dục cần quan tâm đến vấn đề dồn ghép điểm trường đảm bảo chất lượng dạy và học cho học sinh. Đối với hoạt động của các trạm y tế cần có cơ chế phối hợp, có kế hoạch và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tiêm phòng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tăng cường công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tăng cường QP-AN, thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương; giữ vững ổn định ANCT, TTATXH.  Tiếp tục chuẩn bị tốt cho Đại hội Hội cựu chiến binh và đại hội Đoàn thanh niên cấp huyện. Liên quan đến kế hoạch phát triển và trải nghiệm du lịch sinh thái, đồng chí đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin nghiên cứu tiếp thu và bổ sung đối với các phát hiện mới. Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện tiếp thu ý kiến trong ban hành, sửa đổi bổ sung một số quy chế, quy hoạch đào tạo cán bộ.

Kim Liên – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)

Trả lời