Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 38

Ngày 18/2, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 38 để cho ý kiến vào phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện trình bày tờ trình tại hội nghị

Theo tờ trình tại hội nghị, số lượng đại biểu triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025 là 259 đại biểu. Phương án phân bổ theo nguyên tắc giữ nguyên số lượng đại biểu ở khối các đảng bộ xã, thị trấn như nhiệm kỳ gần đây (theo chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị), mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có ít nhất 01 đảng viên đang sinh hoạt là đại biểu dự Đại hội; việc phân bổ đại biểu căn cứ theo tỷ lệ số lượng đảng viên ở các đảng bộ cơ sở và phân bổ theo tính chất, tầm quan trọng của ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, 100% các đại biểu thống nhất với phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Căn cứ số lượng đại biểu được phân bổ, các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng đề án nhân sự để bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ huyện đảm bảo cơ cấu hợp lý về thành phần, dân tộc, giới tính…

                                                       CTV.Minh Hải