Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11

Ngày 17/9, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị lần thứ 11 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19,  song huyện đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn trên tinh thần tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy,  tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường.  Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp; tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết đơn thư có nhiều chuyển biến tích cực. Hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện được nâng lên. Kinh tế duy trì và phát triển ổn định. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.593 tỷ đồng, bằng 64,5%  kế hoạch, tăng 11,2% cùng kỳ. Giá trị sản xuất Công nghiệp, TTCN, XD đạt 1.061 tỷ đồng, bằng 76,3% kế hoạch, tăng 33,6% cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.186 tỷ đồng, bằng 66,3% kế hoạch, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện (9 tháng đầu năm 2021) ước đạt 136.276 triệu đồng, bằng 107% dự toán tỉnh giao, bằng 76% dự toán huyện, tăng 92,63% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, toàn huyện đã có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Tân Bình, Đầm Hà, Dực Yên, Quảng Tân đạt nông thôn mới nâng cao; huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện Đầm Hà đạt chuẩn NTM năm 2020. Các xã tiếp tục hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường được quan tâm. Huyện đã triển khai Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đầm Hà. Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. An sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,1%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyêt số 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh “về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh “về phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; cho ý kiến về Quy hoạch Quảng trường trung tâm huyện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, đơn vị cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch các cấp; tăng cường kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện đi và đến trên địa bàn huyện; nâng cao hiệu quả công tác xét nghiệm, tầm soát dịch bệnh; hoàn thành kế hoạch tiêm phòng Covid-19 diện rộng; tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện; tập trung chỉ đạo, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết 05, 06 của BCH Đảng bộ tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; quan tâm phát triển đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng; tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội; đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu chi ngân sách; tiếp tục thực hiện 3 đột phát chiến lược; đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Về Quy hoạch Quảng trường trung tâm huyện, đề nghị UBND huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, hình thức đầu tư, phương án đầu tư để đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình xã hội hóa. Đối với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết 05, 06 của BCH Đảng bộ tỉnh, Văn phòng Huyện ủy, các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát lại các nội dung chỉ tiêu; bổ sung, làm rõ các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở bám sát vào chương trình hành động của huyện chủ động xây dựng chương trình hành động của đơn vị để triển khai thực hiện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy

Tại hội nghị, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện cũng đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy chuyển công tác giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời