Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

HĐND xã Quảng An khóa XVI tổ chức thành công kỳ họp thứ 9

Ngày 28/12, HĐND xã Quảng An khóa XVI đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2022, quyết nghị nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, dịch covid – 19 diễn biến phức tạp, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Quảng An đã đạt được những chỉ tiêu quan trọng: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 1.087,6ha đạt 100,3%KH bằng 100,4%CK; Tổng đàn gia súc, gia cầm 45.194 con đạt 100,9%KH bằng 98,5%CK. Diện tích rừng trồng mới 162ha đạt 105,9%KH, bằng 106,6%CK; Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,8 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt đạt 192,2%KH bằng 161,7%CK. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tích cực, xã đã triển khai xây dựng cổng trào thôn Mào Sán Cáu, và 4 tuyến đường nông thôn mới tại thôn Thìn Thủ, An Sơn và Nà Cáng. Vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Các hoạt động văn hoá-xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89,8%; 100% thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quân sự, quốc phòng được giữ vững.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương kết quả xã Quảng An đạt được trong năm 2022, đồng chí định hướng một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới: tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là chủ đề công tác năm 2023 của huyện Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng đời sống Nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý tài chính – ngân sách. Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án khởi công mới. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao đặc biệt thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí không cần có sự đầu tư của nhà nước như phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình, xây dựng vườn mẫu, hộ mẫu, thôn mẫu; phát huy vài trò của MTTQ và các đoàn thể, mỗi đoàn thể đăng ký đảm nhận thực hiện ít nhất 1  tuyến đường mẫu; hỗ trợ các hộ dân phát huy nội lực tự thoát nghèo bền vững gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tập trung chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm, xây dựng các sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ người dân và du khách; nghiên cứu xây dựng loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm khám phá đỉnh Say Voòng Mố Lẻng, Núi đá nghiêng gắn với khu du lịch thác Bạch Vân, thôn Mào Sám Cáu. Tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể .Xây dựng mô hình “chính quyền thân thiện của dân, vì nhân dân phục vụ”. Đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn huyện đặc biệt an ninh dân tộc, tôn giáo; làm tốt công tác quản lý đất đai, xây dựng, giải quyết đơn thư.

                                            Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)