Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

HĐND huyện khóa V tổ chức thành công Kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 12/10, HĐND huyện khóa V, nhiệm kì 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Chủ tịch UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể; lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu tại Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2022-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 2023-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị  phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại kỳ họp

Các đại biểu thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 9 của HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra, thông qua 7 Nghị quyết với sự đồng thuận 100% của các đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Những Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trong góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong thời gian tới. Do đó, đồng chí đề nghị: ngay sau kỳ họp, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm triển khai các dự án, công trình theo quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả trong công tác đầu tư. Thường trực HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đảm bảo các dự án, công trình HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp lần này được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; rà soát, tập trung các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; siết chặt công tác quản lý trên các lĩnh vực; chú trọng công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch; quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản; chú trọng bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ; đảm bảo công tác an ninh quốc phòng địa phương; làm tốt công tác xây dựng dự toán ngân sách năm 2023, đảm bảo theo sự chỉ đạo của Tỉnh và sát với điều kiện thực tế của huyện. Tập trung chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cư tri gửi tới kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) và các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm; chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)