Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

HĐND huyện khảo sát tiến độ, kết quả triển khai các dự án khởi công mới năm 2023 và các công trình chuyển tiếp

Ngày 7/9, HĐND huyện đã khảo sát thực tế tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các dự án khởi công mới năm 2023, các công trình chuyển tiếp và tiến độ giải ngân. Đồng chí Đào Biên Thuỳ – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi khảo sát.

Theo báo cáo, năm 2023 huyện có 22 dự án khởi công mới với tổng vốn đầu tư 292.194 triệu đồng; 13 dự án chuyển tiếp với tổng vốn đầu tư 496.630 triệu đồng. Đến nay, 18/22 dự án khởi công mới đã được triển khai khởi công; 3 dự án chuyển tiếp đã hoàn thành và đang làm thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng; 3 dự án chuyển tiếp đã thi công đạt 80% – 90% khối lượng, chuẩn bị hoàn thành; 7 dự án đạt 15% – 75% khối lượng. Tiến độ giải ngân đến ngày 6/9/2023 đạt 104.678 triệu đồng.

HĐND huyện khảo sát tiến độ một số công trình trên địa bàn

Tại buổi khảo sát, các đại biểu, các phòng, đơn vị liên quan đã tham gia ý kiến làm rõ kết quả, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị một số vấn đề nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình và tiến độ giải ngân.

Đồng chí Đào Biên Thuỳ – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại buổi khảo sát

Kết luận tại buổi khảo sát, đồng chí Đào Biên Thuỳ – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư cần tiếp tục quan tâm, yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình; đề xuất, kiến nghị cụ thể những khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án; tăng cường công tác giám sát các dự án, công trình, đảm bảo tiến độ, mỹ quan, chất lượng, đảm bảo phương án đã được phê duyệt; tăng cường công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ các công trình gắn biển chào mừng 60 năm Ngày thành lập Tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện. Đối với các dự án, công trình giáo dục đặc biệt quan tâm đảm bảo an toàn cho học sinh. Quan tâm công tác chuẩn bị đầu tư, khẩn trương lập danh mục dự án đầu tư năm 2024. Liên quan đến công tác giải ngân, đảm bảo đôn đốc tiến độ. Đối với các đề xuất liên quan đến kỳ họp chuyên đề HĐND huyện, phòng Tài chính – kế hoạch tham mưu cho UBND huyện có văn bản chỉ đạo sớm, chủ động chuẩn bị các nội dung, văn bản, tờ trình liên quan.

Trước đó, HĐND huyện cũng đã đi khảo sát thực tế tiến độ một số công trình, dự án trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)