Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

HĐND huyện Đầm Hà nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Thời gian qua, HĐND huyện đã có nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao kỹ năng cho đại biểu HĐND, để góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện.

Để nâng cao kỹ năng giám sát cho các đại biểu, HĐND huyện đã thường xuyên tăng cường tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để đại biểu lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để kiến nghị sửa đổi, tháo gỡ kịp thời; chú trọng phát huy vai trò của các đại biểu kiêm nhiệm, thể hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong các hoạt động thuộc thẩm quyền. HĐND huyện xác định nội dung trọng tâm trong giám sát, ưu tiên lựa chọn những vấn đề mà đa số cử tri quan tâm, có ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân liên quan đến đất đai, điện, xây dựng NTM, thủy lợi, giao thông, môi trường …

HĐND huyện đã lựa chọn phương pháp, hình thức và thời điểm giám sát phù hợp với tình hình thực tế, ngoài giám sát qua báo cáo, đại biểu HĐND huyện tăng cường giám sát trực tiếp. Sau giám sát, HĐND huyện xây dựng, ban hành báo cáo giám sát chỉ rõ kết quả đạt được, có những kiến nghị xác đáng đề nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục kịp thời khó khăn, hạn chế, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được phân công. Việc tái giám sát thực hiện những kết luận, kiến nghị qua giám sát, những vấn đề còn tồn đọng, những vấn đề chưa xử lý dứt điểm cũng được HĐND huyện chú trọng.

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Thường trực HĐND, các Ban, đại biểu HĐND huyện tổ chức các cuộc giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề về: triển khai thực hiện các NQ của HĐND tỉnh, huyện; công tác phòng, chống và tiêm phòng Vắc xin Covid-19; công tác triển khai thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020; thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thuộc chương trình 135, đề án 196 trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020; việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện Đầm Hà, giai đoạn 2018-2020; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 16/9/2019 của HĐND huyện Đầm Hà Về việc thông qua Quy hoạch chi tiết 1/1000 nuôi trồng thủy sản tập trung bãi triều và mặt nước biển tại các xã Tân Bình, Tân Lập, Đại Bình, Đầm Hà, huyện Đầm Hà…  Ngoài các hoạt động giám sát, công tác khảo sát cũng được Thường trực HĐND huyện chú trọng, HĐND huyện đã tập trung khảo sát thực tế đối với các tờ trình của UBND huyện trình tại các kỳ họp HĐND huyện; khảo sát thực tế đối với các nội dung theo phản ánh, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND huyện; Qua khảo sát đã có những đề xuất kiến nghị tham mưu cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện và các ngành tập chung giải quyết có hiệu quả các kiến nghị chính đáng của nhân dân và cử tri.

Sau hoạt động giám sát, khảo sát nhiều kiến nghị, đề xuất của HĐND huyện được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm, góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, khó khăn trong triển khai thực hiện. Ngoài ra, tại các kỳ họp, hoạt động giám sát trực tiếp được đẩy mạnh thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện, các cơ quan tư pháp và các Ban; chất vấn về những vấn đề quan trọng của địa phương và những vấn đề nhân dân quan tâm, các ý kiến chất vấn được lãnh đạo các cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng, được dư luận và cử tri đánh giá cao.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, HĐND huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là tập trung nâng cao kỹ năng giám sát cho đại biểu; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu trong nắm bắt, tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề, lựa chọn nội dung để giám sát. Tăng cường tái giám sát để đánh giá mức độ thực hiện các đề xuất, kiến nghị sau giám sát. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục giải quyết triệt để những hạn chế, khó khăn, góp phần tăng cường niềm tin của cử tri với đại biểu và HĐND các cấp trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị