Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

HĐND huyện Đầm Hà bế mạc thông qua 11 Nghị quyết quan trọng

Sau 1,5 ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND huyện khóa V đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thông qua 11 nghị quyết với sự đồng thuận, thống nhất cao từ các đại biểu HĐND huyện.

Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội,  LLVT; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong ngày làm việc thứ 2, HĐND huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 người giữ các chức vụ do HĐND huyện bầu, quy trình, thủ tục chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Các ý kiến đại biểu HĐND huyện được chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung thiết thực, đã có 34 ý kiến thảo luận tại tổ và 4 ý kiến thảo luận tại hội trường, tập trung vào những vấn đề trọng tâm như công tác thu ngân sách, công tác đầu tư công, công tác triển khai các quy hoạch; tiến độ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý diện tích đất đai sau GPMB; nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiến độ giao khu vực biển; tiến độ trồng rừng gỗ lớn, trồng cây ăn quả tập trung, phát triển du lịch, công tác đảm bảo vệ sinh ATTP…

Đại biểu thảo luận tại hội trường

Lãnh đạo UBND huyện trả lời chất vấn liên quan đến công tác thu ngân sách

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn về nhóm vấn đề liên quan đến công tác giáo dục

Trong phiên chất vấn, trên tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, đại biểu HĐND huyện đã chất vấn tập trung vào 2 nhóm vấn đề về thu ngân sách và đầu tư công và nhóm vấn đề về nâng cao chất lượng giáo dục Đầm Hà, các ý kiến chất vấn đã được lãnh đạo UBND huyện, đại diện các cơ quan, đơn trị trả lời, làm rõ các nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và các giải pháp để khắc phục và nâng cao chất lượng trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu trả lời làm rõ một số ý kiến của các đại biểu HĐND huyện

Tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tiếp thu, giải trình làm rõ một số ý kiến của các đại biểu. Đồng thời đưa ra các giải pháp trong điều hành kinh tế năm 2024 tập trung vào các giải pháp tăng thu ngân sách; phát triển kinh tế nông, lâm, thủy sản, nuôi biển; phát huy hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, mở rộng sản xuất chế biến sâu các sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người; giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp; phát triển thương mại, dịch vụ; kết hợp các dự án du lịch lớn với du lịch cộng đồng, các di tích lịch sử, văn hóa; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường công tác CCHC; đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã thị trấn Bám sát Nghị quyết số 20 – NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 10/12/2023 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục – đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua năm 2024, tạo ra khí thế thi đua mới, quyết tâm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, công nhân, lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp; Triển khai thực hiện, quản lý tốt các quy hoạch đã được phê duyệt. Xây dựng kế hoạch thu hút, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế nghiên cứu tìm hiểu đầu tư vào huyện. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý tài chính – ngân sách, tiếp tục cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán được tỉnh giao. Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án khởi công mới bảo đảm các thủ tục chặt chẽ, tuân thủ đúng quy trình, quy định; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện đã được tổ chức thành công, với 11 Nghị quyết quan trọng được thông qua trong đó có những nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024; Nghị quyết về dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách và một số giải pháp điều hành ngân sách huyện năm 2024 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết về thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu du lịch đảo Núi Cuống xã Đại Bình, huyện Đầm Hà đến năm 2040; Nghị quyết về các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Đầm Hà; Nghị quyết về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 14 và các kiến nghị theo Nghị quyết 94/NQ – HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện…

 Đây là những quyết sách cần thiết để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2020 – 2025, nhằm huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân.

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện năm 2023

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện năm 2023.

                                     Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)