Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban UBND huyện

Ngày 1/7, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban UBND huyện để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện quyết toán các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; báo cáo về đề nghị chấp thuận địa điểm lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án trồng hoa hồng và rau hữu cơ tại xã Quảng Tân của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuyền – thôn Tân Hòa, xã Quảng Tân; báo cáo việc xác định nguồn gốc và khối lượng san lấp phục vụ thi công 17 dự án san nền, dự án có khối lượng đào đắp lớn trên địa bàn huyện theo Công văn số 2326/SXD-KT&VLXD ngày 23/6/2022 của Sở Xây dựng.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị: đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, thành lập tổ rà soát, đối chiếu. Phòng Tài chính & kế hoạch chủ trì rà soát hồ sơ thanh quyết toán; phòng Kinh tế hạ tầng chủ trì rà soát khối lượng, hiện trường các dự án công trình, tổng hợp báo cáo trước 30/7/2022. Đối với dự án trồng hoa hồng và rau hữu cơ của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuyền – thôn Tân Hòa, xã Quảng Tân, Phòng Tài nguyên & môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư & xây dựng rà soát quỹ đất, xác định nguồn gốc các loại đất hoàn thành trước 10//2022. Phòng Nông nghiệp & PTNT báo cáo tham mưu việc phê duyệt dự án; hướng dẫn hộ gia đình về hồ sơ, thủ tục dự án. Đối với việc xác định nguồn gốc và khối lượng san lấp phục vụ thi công 17 dự án san nền, dự án có khối lượng đào đắp lớn trên địa bàn, Ban Quản lý dự án đầu tư & xây dựng rà soát, tổng hợp, tham mưu thực hiện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)