Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban UBND huyện

Ngày 13/5, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ cuộc họp giao ban UBND huyện để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về kết quả rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, văn phòng điều phối NTM huyện và UBND các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022; các xã Quảng Tân, Đầm Hà, Tân Lập được công nhận NTM nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ đạo các xã triển khai hoàn thành dứt điểm các công trình, hạng mục xây dựng nông thôn mới năm 2021; đẩy mạnh các hoạt động, phòng trào thi đua xây dựng nông thôn mới; huy động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang, vệ sinh môi trường nông thôn tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; chỉ đạo các cơ sở sản xuất tập trung phát triển, hoàn thiện sản phẩm OCOP; đôn đốc các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất sản phẩm OCOP đăng ký và hoàn thiện và nộp hồ sơ cấp, cấp lại và nâng cấp hạng sao sản phẩm OCOP năm 2022. Toàn huyện có 18 cơ sở đăng ký tham gia với 26 sản phẩm. Trong đó, 5 sản phẩm đạt 4 sao gồm: Trứng vịt biển Tân Bình, Rượu sim Quý Chuẩn, Dưa lưới Quảng Tân; Quế thanh và Bột quế. 8 sản phẩm đạt 3 sao: Củ cải khô, phên; gạo bao thai Dực Yên; rượu khoai quý chuẩn, Quảng Lâm; chân giò nướng Ba Miền, dao Pản Ba Miền, gà bản Đầm Hà. Đến nay huyện đã hoàn thành 25/38 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các tiêu chí chưa đạt để đảm bảo tiến độ hoàn thành chương trình theo kế hoạch.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị, các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn khẩn trương lập kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thiếu hụt; tham mưu thành lập đoàn rà soát, đánh giá kết quả giảm nghèo; ban hành, triển khai kế hoạch thu gom, xử lý nước thải, rác thải; tham mưu Kế hoạch xây dựng mô hình xã thông minh, thôn thông minh; lên hồ sơ đề nghị công nhận vùng sản xuất tập trung cho các sản phẩm chủ lực; hoàn thiện và phê duyệt Quy hoạch chung xã; triển khai các bước lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tại cuộc họp, UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về báo cáo công tác quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn huyện theo Công văn số 2307/TNMT-TTr ngày 4/5/2022 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh; báo cáo nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước thải sinh hoạt và rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số danh mục, cơ cấu vốn tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/11/2021 của HĐND tỉnh; báo cáo rà soát việc giải quyết một số vụ việc liên quan đến đơn thư của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện; báo cáo kết quả thực hiện, tồn tại khó khăn và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh theo Công văn số 1863/SNN&PTNT ngày 4/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời