Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Ngày 23/4, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo của UBND huyện về kết quả thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công tháng 4/2024 và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024. Theo đó, đến ngày 19/4/2024 tổng thu ngân sách nhà nước là 598.552 triệu đồng, đạt 68% dự toán tỉnh giao, đạt 67% dự toán huyện giao. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt 21.851 triệu đồng đạt 14% dự toán tỉnh giao, 12% dự toán huyện giao, bằng 121,7% kịch bản thu ngân sách 4 tháng đầu năm. Có 3 khoản thu vượt tiến độ tỉnh giao, huyện giao là: Thu ngoài quốc doanh đạt 8.700 triệu đồng, trong đó huyện thu 7.616 triệu đồng, bằng 49% dự toán tỉnh giao, 49% dự toán huyện giao; thu lệ phí trước bạ đạt 3.677 triệu đồng, trong đó huyện thu 3.609 triệu đồng, bằng 46% dự toán tỉnh giao, huyện giao; thu phí và lệ phí đạt 575 triệu đồng, trong đó huyện thu 459 triệu đồng, bằng 32% dự toán tỉnh giao, huyện giao. Có 5 khoản thu vượt kịch bản thu 4 tháng đầu năm 2024; 8 khoản thu không đạt tiến độ tỉnh giao, huyện giao. Tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024, huyện đã phân bổ 343.428,56 triệu đồng cho các dự án, công trình đạt 100% kế hoạch vốn; tiến độ giải ngân đạt 13,42% kế hoạch vốn.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: UBND huyện chỉ đạo kiểm đếm, báo cáo, đánh giá kết quả thu thuế, phí hàng tháng của Chi cục thuế, các xã, thị trấn; tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp về tăng thu ngân sách; tập trung thu các khoản nợ thuế; rà soát tổng thể các Kế hoạch của UBND tỉnh; xác định các đối tượng phải nộp thuế, đối tượng cần tập trung để có các giải pháp chỉ đạo và các biện pháp đôn đốc thực hiện; thành lập các tổ liên ngành; tăng cường các biện pháp quản lí Nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, gắn với trách nhiệm của các địa phương; tiếp tục chủ động bám sát các sở, ngành của tỉnh đẩy nhanh tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư đấu giá Dự án Nhóm nhà ở phía Nam chợ huyện Đầm Hà, đấu thầu Dự án Khu đô thị phía Nam thị trấn Đầm Hà để thu tiền sử dụng đất và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bố trí đất ở tái định cư theo kịch bản. Về giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục bám sát sựa chỉ đạo của tỉnh; UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lí dự án đầu tư & xây dựng, các chủ đầu tư xây dựng tiến độ việc giải ngân, xây dựng lộ trình thực hiện cho từng dự án và bám sát mục tiêu của tỉnh yêu cầu.

 

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về giải pháp thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về kết quả rà soát, xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện; báo cáo kết quả cuộc giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với một số cấp ủy và đảng viên là người đứng đầu về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, đề án phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản đến năm 2025, tầm nhìn 2030; việc lãnh đạo, chỉ đạo, 2 triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với chế biến nông – lâm – thủy sản trên địa bàn huyện; kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tuần; cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; công tác tổ chức cán bộ; nhiệm vụ công tác tuần.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)