Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Ngày 20/12/2023, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban công tác tuần để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe xã Đại Bình báo cáo công tác lập Quy hoạch và triển khai xây dựng nâng cấp Đình Tràng Y. Theo đó, hiện xã Đại Bình đang nghiên cứu xây dựng dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đình Tràng Y; trong đó, diện tích nghiên cứu lập QH 11.570m2: đất xây dựng công trình 920,40m2; đất sân lễ hội, giao thông nội bộ 3.731,05m2; đất cây xanh, hạ tầng kỹ thuật 6.918,55m2. Có 12 hạng mục được xây mới và phục dựng, gồm miếu tổ công, hồ bán nguyệt, nghi môn, bình phong, đình, nhà thủ từ… Dự toán kinh phí thực hiện dự án tu bổ di tích 14.821.975.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn xã hội hóa, vốn huy động hợp pháp và vốn ngân sách nhà nước.

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến, Thường trực Huyện ủy cơ bản thống nhất về mặt chủ trương đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đình Tràng Y. Đồng thời đề nghị, xã Đại Bình tiếp tục nghiên cứu về vị trí, không gian mở rộng, các hạng mục đầu tư, việc bố trí các hạng mục trong dự án để đảm bảo hợp lý, hài hòa với tổng thể. Các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với xã Đại Bình trong việc nghiên cứu xây dựng dự án, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, quy định về xây dựng, tu bổ đối với di tích lịch sử. Sớm hoàn thiện báo cáo tổng thể dự án để báo cáo BTV Huyện ủy.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về tiến độ, kết quả thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; kết quả thu hút đầu tư năm 2023 và danh mục thu hút đầu tư năm 2024. Theo đó, tính đến ngày 18/12/2023 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 79.750 triệu đồng; trong đó có 2 khoản thu vượt dự toán tỉnh giao, 9 khoản thu không đạt tiến độ tỉnh giao, 2 khoản thu phát sinh ngoài dự toán. Đã giải ngân các ngồn vốn đạt 89,95% kế hoạch vốn sau điều chỉnh, bổ sung, trong đó, vốn chương trình phát triển đồng bào dân tộc thiểu số giải ngân đạt 100%, vốn đất đạt 93,74… Theo KH năm 2024 có 20 danh mục, dự án thu hút đầu tư.

Đối với nội dung này, thường trực Huyện ủy đề nghị các đơn vị cần tập trung đôn đốc các đối tượng nợ thuế đảm bảo thu đủ theo quy định; UBND huyện đôn đốc các xã tập trung giải ngân vốn đảm bảo hoàn thành theo KH; Kho bạc nhà nước huyện tiếp tục hỗ trợ cho các đơn vị, doanh nghiệp trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trong nộp thuế; UBND huyện tập trung rà soát lại đối với các danh mục, dự án thu hút đầu tư năm 2024, đặc biệt đối với các dự án nằm trong quy hoạch, các dự án liên quan đến ngành nông nghiệp…

Xã Đại Bình báo cáo công tác lập Quy hoạch và triển khai xây dựng nâng cấp Đình Tràng Y

Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đình Tràng Y

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Quốc Nghị