Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Chiều ngày 4/10, Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì cuộc họp giao ban Thường trực Huyện ủy để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe: Báo cáo kết quả triển khai chỉ đạo của tỉnh về đề xuất chủ trương đầu tư trường chất lượng cao trên địa bàn và đầu tư trường THCS Quảng An; Báo cáo kết quả triển khai số thông báo, kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư công và quản lý tài sản công; Kế hoạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm “Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10”; Kế hoạch tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Báo cáo một số Quy hoạch theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện; Đề xuất nhu cầu tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2023; Công tác tổ chức, cán bộ và Nhiệm vụ công tác tuần.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận tại cuộc họp, Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, tiếp thu những kết quả, ý kiến của đại biểu. Đề nghị trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, cơ quan chuyên môn tiếp thu, bổ sung hoàn thiện. Trong đó, cần đánh giá thêm về kết quả, phân tích nguyên nhân, hạn chế; bổ sung các giải pháp cụ thể.

                                                                     Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)