Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Sáng ngày 19/9, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban Thường trực Huyện ủy tuần thứ 39.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022. Nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND huyện nhiệm kì năm 2021 – 2026: tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; Sắp xếp tổ chức, cán bộ. Báo cáo kết quả kiểm tra với một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai và thực hiện quy định 109 – QĐ/TW; quy định số 05 – QĐ/HU; Quy định số 37 – QĐ/TW.

Đại biểu nghe và cho ý kiến tại cuộc họp

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Linh hoạt, kịp thời trong công tác phòng chống dịch COVID-19; Kịp thời quán triệt, học tập các kết luận, quy định của Trung ương khóa XIII;  Chỉ đạo sáp nhập 6 thôn, bản và tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kinh tế tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch cùng kỳ, trong đó giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 20,8% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB tăng 32,3% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hoá  và doanh thu dịch vụ tăng 22,8% so với CK. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, chăm lo đầy đủ, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm: Tiếp tục thực hiện Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của  hệ thống chính trị. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế – thu hút đầu tư. Tăng cường triển khai các giải pháp thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ và quản lý chặt chẽ đầu tư công. Quyết liệt thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

                                                                               Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)