Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Sáng ngày 27/3/2023, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Giao ban Thường trực HĐND huyện để nghe và cho ý kiến về mộ số nội dung. Dự hội nghị có đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện.

Tại hội nghị gia ban, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đối với kết quả hoạt động công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023 và nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trong quý I/2023, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã bám sát Chương trình công tác, giám sát đã xây dựng để tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; tập trung đôn đốc, giám sát UBND huyện và các cơ quan chuyên môn trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, do đó việc triển khai thực hiện phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong quý I đạt được nhiều kết quả tích cực: Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 750 tỷ đồng bằng 23,7% kế hoạch, tăng 23,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất Công nghiệp, TTCN đạt 188,1 tỷ đồng. Thực hiện tốt chức năng giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề theo Nghị quyết đã ban hành, đặc biệt là tổ chức khảo sát đột xuất theo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân qua đó đã đề xuất, kiến nghị giải pháp để giải quyết các kiến nghị chính đáng, được nhân dân nghi nhận và đánh gia cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu trước cử tri và nhân dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân vào ngày 01 và 15 hàng tháng; các cuộc họp định kỳ, giao ban được duy trì theo quy định, từ đó đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023, Thường trực HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo các Ban, các Tổ, các đại biểu HĐND huyện tăng cường các hoạt động giám sát thường xuyên, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện năm 2023; Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Huyện. Đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa V và các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện. Phối hợp tham gia các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện. Duy trì các hoạt động tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân huyện và tại nơi ứng cử…

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả mà Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện đã triển khai thực hiện đạt được trong quý I. Trong quý II/2023, đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tiếp tục thực hiện tốt chương trình công tác của HĐND huyện, quan tâm đến công tác giám sát, khảo sát, tổ chức các kỳ họp chuyên đề; củng cố, kiện toàn các Ban của HĐND huyện. Tiếp tục quan tâm đến tiến độ, hiệu quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Quan tâm đến công tác tổ chức hội nghị giao ban quý II/2023 của Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Tiếp tục quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực Ủy ban MTTQ và Thường trực HĐND huyện; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với các xã, thị trấn. Quan tâm đến công tác thu ngân sách, giải ngân vốn và công tác quy hoạch. Đồng thời, thống nhất với nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

Quốc Nghị