Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban thường trực HĐND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2022

Sáng ngày 23/3, Thường trực HĐND huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 3 để đánh giá kết quả công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong quý I/2022, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND đã bám sát Chương trình công tác, giám sát đã xây dựng để tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; đôn đốc, giám sát UBND huyện và các cơ quan chuyên môn trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh gây ra. Do đó tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện quý I đạt được những kết quả tích cực: Sản xuất N-L-TS tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Giá trị ngành sản xuất N-L-TS ước đạt 609 tỷ đồng bằng 21,9% kế hoạch, tăng 34,8% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất CN, TTCN, XD ước đạt 325 tỷ đồng, bằng 15,6% kế hoạch, tăng 14% so với CK. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 595 tỷ đồng bằng 28% kế hoạch, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Đến hết ngày 15/3/2022, thu ngân sách trên địa bàn đạt 20.543 triệu đồng đạt 11% dự toán tỉnh giao, đạt 9% dự toán huyện giao, bằng 50% so với cùng kỳ. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt 12.958 triệu đồng, bằng 3,42% kế hoạch vốn. QP-AN được tăng cường. Thực hiện tốt các bước trong tuyển chọn, gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 và tổ chức Lễ giao nhận quân đảm bảo chỉ tiêu chất lượng. Tình hình ANCT, TT ATXH trên địa bàn cơ bản ổn định. Thường trực HĐND huyện, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện thường xuyên thực hiện tốt chức năng giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề theo Nghị quyết đã ban hành; các cuộc họp định kỳ, giao ban được duy trì theo quy định… từ đó đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan đến: Báo cáo kết quả giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện Đầm Hà, giai đoạn 2018-2020”; Chương trình tổ chức kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Đề xuất nội dung giám sát của HĐND huyện năm 2023; Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026), xây dựng quy hoạch cán bộ của các các Ban HĐND huyện giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, kết luận hội nghị đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được cũng như sự vào cuộc quyết liệt của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện và các xã thị trấn trong thực hiện Kết quả công tác quý I. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong đó quan tâm đến lĩnh vực tăng cường giám sát, triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện. Đối với các Ban, đồng chí yêu cầu quan tâm, thực hiện việc giám sát thường xuyên theo chức năng và theo sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện đặc biệt phải thẩm tra báo cáo theo chương trình kỳ họp đã xây dựng. Đối với các tổ, tiến hành tổ chức cuộc họp cũng như phân công, phân nhiệm chuẩn bị tài liệu cho cho kỳ họp. Các xã, thị trấn thường xuyên gần gũi, sâu sát với cử tri và nhân dân, đôn đốc, quan tâm đến những ý kiến, kiến nghị của cử tri  để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đối với kỳ họp chuyên đề, đồng chí yêu cầu văn phòng HĐND, UBND cùng các Ban đôn đốc các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện gửi báo cáo về Ban để thẩm tra báo cáo cũng như tờ trình dự thảo NQ. Chuẩn bị tốt các điều kiện cũng như nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề sẽ đươc diễn ra ngay sau khi kết thúc kỳ họp HĐND tỉnh.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)