Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 5/5, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả rà soát, báo cáo nhu cầu đất xây dựng nhà ở và nhu cầu lập quy hoạch khu dân cư nông thôn; kế hoạch giao chỉ tiêu thu thuế xây dựng nhà ở trên địa bàn; Kế hoạch thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy giám sát hoạt động Trung tâm Hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã và nâng cao các chỉ số ICT, DGI, PAR-INDEX, SIPAS; tiến độ thực hiện chủ đề công tác năm 2022 về “Đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị: các xã, thị trấn cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, rà soát, tổng hợp thực tế hoạt động xây dựng nhà ở, thực hiện tốt các chỉ tiêu thu thuế, đảm bảo chống thất thu ngân sách Nhà nước. Liên quan đến nhu cầu xây dựng nhà ở và nhu cầu lập quy hoạch khu dân cư nông thôn, đồng chí nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng. Các xã, thị trấn, cơ quan chuyên môn tiếp tục bám vào Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đầm Hà, nhu cầu sử dụng đất, đối chiếu với đề cương Quy hoạch chung của xã; rà soát các cụm  dân cư trên tinh thần phát triển các cụm dân cư tập trung trên nền tảng các cụm dân cư cũ. Liên quan đến Kế hoạch thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy giám sát hoạt động Trung tâm Hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã và nâng cao các chỉ số ICT, DGI, PAR-INDEX, SIPAS, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng các chỉ số. Các cơ quan chuyên môn tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện, tham mưu ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất. Các xã, thị trấn báo cáo, kiểm điểm những nội dung liên quan đến các chỉ số còn thấp của địa phương; xây dựng Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao các chỉ số của đơn vị. Triển khai đồng bộ việc sử dụng chữ ký số. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, nâng cao kỹ năng, ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

Đối với nội dung tiến độ triển khai thực hiện chủ đề công tác năm về “Đẩy mạnh thu hút đầu tư”, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, cơ quan tham mưu tiếp thu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Làm rõ kết quả thực hiện, trong đó huyện Đầm Hà là một trong những địa phương sớm được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất. Đánh giá, phân tích tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, phương hướng, nhiệm vụ nhằm triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời