Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 3/7, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận, tham gia ý kiến về Báo cáo rà soát khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư theo Công văn số 4116/UBND-XD4 ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh; Báo cáo rà soát, đề xuất danh mục quỹ đất để thực hiện dự án, công trình năm 2022; Báo cáo các căn cứ quy định áp dụng làm cơ sở, thủ tục thu hồi đất đối với các dự án.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị phòng Tài chính – Kế hoạch và phòng Tài nguyên & môi trường tham mưu văn bản đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & môi trường, Ban Kinh tế – ngân sách tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thu hồi đất để triển khai các dự án đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân vốn trước 30/6/2022; thống nhất triển khai 14 danh mục đã được HĐND huyện thông qua. Đối với 8 công trình đã có đầy đủ thủ tục, điều kiện để triển khai thực hiện chậm nhất là trong tháng 9/2021 phải ra thông báo thu hồi đất, xây dựng giá bồi thường phù hợp theo quy định. Riêng khu dân cư phía Bắc trong tháng 7 phải hoàn thành thủ tục thanh lý Trạm Y tế Thị trấn Đầm Hà. Đối với 3 công trình điều chỉnh quy hoạch, các xã, thị trấn phải có văn bản đề xuất, xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch. Đối với công trình khu dân cư phát triển quỹ đất cần phân bổ chi tiết nguồn vốn cho từng công trình; dự kiến nguồn vốn phát triển quỹ đất. Các xã, thị trấn tiếp tục rà soát diện tích đất để đề xuất phát triển khu dân cư. Đối với 1 số cụm dân cư diện tích lớn tiếp tục đề xuất để xây dựng quy hoạch.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo nhận xét, đánh giá đối với tập thể lãnh đạo, quản lý, hiệu trưởng, hiệu phó các trường công lập thuộc huyện năm hoạc 2020 – 2021.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)