Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 2/4, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã báo cáo kết quả rà soát số liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và triển khai Quyết định 839/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đầm Hà; rà soát, báo cáo tình hình triển khai các bước tiếp theo thực hiện dự án Khu nghỉ mát du lịch sinh thái đảo Đá Dựng.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu nghỉ mát du lịch sinh thái đảo Đá Dựng.v.v.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Phòng Kinh tế hạ tầng tiếp tục bám sát sở Xây dựng, phối hợp với đợn vị tư vấn và các đơn vị liên quan lập quy hoạch vùng huyện và quy hoạch mở rộng Thị trấn Đầm Hà; các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phô tô biểu danh mục các công trình, dự án, chỉ tiêu sử dụng đất hàng năm cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính; treo bản đồ quy hoạch tại bộ phận một cửa, phòng làm việc của lãnh đạo UBND xã để nhân dân và doanh nghiệp theo dõi, nắm bắt. Các xã, thị trấn phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng rà soát quy hoạch phân khu, quy hoạch các điểm dân cư nông thôn, quy hoạch phân khu ở Thị trấn, quy hoạch phân khu một số khu sản xuất tập trung; tổ chức niêm yết, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/4. Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng; tăng cường công tác quản lý về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thực hiện trong tháng 4/2021. Đối với Dự án Khu nghỉ mát du lịch sinh thái đảo Đá Dựng, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại các nội dung, tham mưu thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, xác định tổng chi phí thực hiện, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, giá trị nộp ngân sách Nhà nước; tham mưu ban hành quyết định điều chỉnh tổ chuyên gia, tổ thẩm định giá trị dự án.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo đề xuất thực hiện Công văn số 1366/STC-QLG&CS ngày 18/3/2021 của Sở Tài chính về sắp xếp, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Báo cáo kết quả rà soát hồ sơ về công tác cán bộ và hướng dẫn thực hiện theo Công văn số 29/SNV-TCCB,TCPCP-m ngày 30/3/2021 của Sở Nội vụ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)