Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban lãnh đạo UBND huyện

Chiều ngày 3/4, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn liên quan.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận các nội dung: Báo cáo kết quả rà soát và kế hoạch thực hiện đối với diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp bỏ hoang hoặc sử dụng không đúng mục đích; chuẩn bị nội dung làm việc với tập đoàn TH và chủ trương mời đoàn công tác của Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây, Trung Quốc đến thăm và làm việc tại huyện Đầm Hà; rà soát, lựa chọn danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất đề xuất điều chỉnh danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023; kiểm điểm, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13 (kỳ chuyên đề) HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đề án tự chủ của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện.

Đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị đối với kết quả rà soát và kế hoạch thực hiện đối với diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp bỏ hoang hoặc sử dụng không đúng mục đích, các địa phương tiếp tục rà soát, xác định đúng diện tích đất sử dụng sai mục đích, lập biên bản đối với những hộ sử dụng sai mục đích, kiên quyết thu hồi những diện tích đất không sử dụng, bỏ hoang gây lãng phí theo đúng quy định của pháp luật, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, trồng cây ăn quả tập trung, nâng cao hiệu quả kinh tế nông, lâm nghiệp. Về nội dung làm việc với tập đoàn TH, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Kinh tế Hạ tầng rà soát về quy hoạch, Phòng Tài Nguyên môi trường rà soát về đất đai; Phòng NN&PTNT tham mưu cho huyện, rà soát lại các văn bản, chuẩn bị các nội dung liên quan đến xây dựng Đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chăn nuôi bò sữa tập trung và liên kết với người dân của tỉnh tại huyện. Tiếp tục rà soát các dự án phù hợp với quy hoạch, rà soát quỹ đất sạch, xây dựng danh mục các dự án đủ điều kiện đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo kế hoạch thu ngân sách năm 2023. Đối với Đề án tự chủ của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, bổ sung, hoàn thiện để báo cáo Thường trực Huyện ủy theo quy định.

Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)