Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban lãnh đạo UBND huyện

Sáng ngày 6/2, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự hội nghị có lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện.

Năm 2022, huyện Đầm Hà đã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chỉ tiêu và tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Huyện đã thực hiện nâng cấp mở rộng trên 50km đường giao thông nông thôn, đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế. Trong đó, đã hoàn thành Trung tâm học tập cộng đồng tại xã Quảng Lâm; xây dựng 5 Trung tâm văn hóa thể thao tại các xã: Đại Bình, Tân Lập, Tân Bình, Quảng Tân và Đầm Hà. Ngoài ra, huyện hỗ trợ nhân dân thực hiện thu gom và phân loại rác, ủ rác thành phân vi sinh; chỉ đạo trồng hàng nghìn cây hoa, cây bóng mát tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại các trục đường thôn, xóm. Tập trung vận động nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tích cực liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tập trung chuyển đổi số, đưa 11/13 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên của các đơn vị, doanh nghiệp và HTX trên địa bàn huyện lên sàn Thương mại postmast.vn. Qua rà soát  huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí, 38/38 chỉ tiêu, về đích huyện NTM nâng cao.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ, việc cập nhật các số liệu mới liên quan đến tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, thu nhập bình quân đầu người… thống nhất các giải pháp sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát lại toàn bộ các số liệu từng tiêu chí, chỉ tiêu, tập trung hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đối với tiêu chí về giao thông, đồng chí yêu cầu phòng Kinh tế – Hạ tầng chủ trì lập kế hoạch yêu cầu các xã chỉnh trang lề đường, rãnh thoát nước, hệ thống chiếu sáng, hoa, cây xanh , đảm bảo các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Về tiêu chí điện, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hạ tầng đường dây ở các khu vực cuối nguồn, sau công tơ về nhà hộ dân. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM nâng cao. Đồng thời đề ra mục tiêu phấn đấu trở thành huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

                                                                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)