Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn quý II/2022

Ngày 27/5/2022, Thường trực huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn quý II năm 2022. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, tháng 5 và nhiệm vụ công tác quý III; kết quả triển khai kế hoạch Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, bầu trưởng thôn, bản, khu phố; kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022. Theo đó, trong tháng 4, tháng 5 các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền về tình hình, diễn biến của dịch bệnh; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã, thôn các văn bản chỉ đạo của cấp trên về các biện pháp phòng chống, dịch COVID-19 đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn xã; duy trì các tổ thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tổ chức các đợt tiêm phòng COVID-19 cho các đối tưởng đủ 5 – 12 tuổi. Làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia xúc gia cầm, tổ chức tiêm phòng cho đàn gia xúc, gia cầm. Chỉ đạo các bước hiệp thương giới thiệu nhân sự, chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ  bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã, thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, tham gia vệ sinh môi trường. Các xã đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo thường xuyên vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, mở rộng và nâng cao chất lượng vườn mẫu, hộ mẫu; tập trung triển khai tuyên truyền các văn bản mới về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường và lĩnh vực sản xuất.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy  ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác quý II, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2022: Tập trung chuẩn bị tốt cho bầu cử trưởng thôn, đảm bảo quy trình chặt chẽ, đúng thủ tục. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tư tưởng và vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia bầu cử trưởng thôn, chấp hành các Chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Chuẩn bị tốt cho đại hội chi bộ. Đẩy nhanh tiến độ, các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của các thôn; đẩy mạnh tiến độ kiểm tra, giám sát năm 2022 đảm bảo kế hoạch đề ra.

                                                                       Thu Hiền (Trung tâm TT&VH)