Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Bí thư chi bộ – Trưởng khu phố, Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố Thị trấn Đầm Hà

Ngày 30/6, Thị trấn Đầm Hà tổ chức Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ – Trưởng khu phố, trưởng ban công tác mặt trận khu phố.

Trong quý II, Đảng ủy thị trấn Đầm Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác qua việc triển khai kịp thời các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện và của Đảng ủy; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì, tiểu thủ công nghiệp và tổng mức l­ưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng so với CK; thu ngân sách trên địa bàn đạt khá.  Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị trấn Đầm Hà và đã bầu được 26 đại biểu đảm bảo đúng theo cơ cấu và đủ số lượng đại biểu theo qui định. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác chăm lo đời sống, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác xây dựng chính quyền, giải quyết đơn thư, tiếp dân được thực hiện tốt, an ninh chính trị ổn định…

Các kiến nghị, đề xuất của các đồng chí Bí thư chi bộ – Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 

Hội nghị đã được nghe các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố, trưởng ban công tác mặt trận khu phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại khu phố và đề xuất nội dung liên quan đến các vấn đề như: Vệ sinh môi trường, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, đảm bảo QP – AN, công tác phát triển Đảng viên, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, các lớp năng khiếu cho đoàn viên TTN trên địa bàn… Các kiến nghị, đề xuất của các đồng chí Bí thư chi bộ – Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố của 10 phố trên địa bàn đã được các đơn vị liên quan trực tiếp giải đáp tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Xuân Lợi –  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Hà ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố, đồng thời chỉ ra một số mặt công tác còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ là:  Tập trung nắm chắc tư tưởng, cán bộ, đảng viên; tiếp tục tuyên truyền và thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới; không lơ là, chủ quan và thực hiện nghiêm túc “5K”. Tập trung đôn đốc, nhắc nhở nhân dân khắc phục những vấn đề liên quan đến ANTT, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; tiếp tục triển khai các hoạt động quản lý giáo dục TTN học sinh trong dịp hè 2021 đảm bảo an toàn, vui khỏe. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là an ninh trật tự, PCCC, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

                                                                   Kim Liên (TTTTVH)