Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh tại huyện Đầm Hà

Ngày 4/10/2023, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Vi Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã thực hiện việc giám sát danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2021 của HĐND tỉnh, tại huyện Đầm Hà. Dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Trong giai đoạn 2016-2021, trên địa bàn huyện Đầm Hà được HĐND tỉnh thông qua danh mục 154 dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 499,91ha. Đến nay, có 116 dự án, công trình hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để triển khai thực hiện. Có 109/154 dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua với nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 112,44 ha. Đến nay, có 25 dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để triển khai thực hiện. Trên địa bàn huyện Đầm Hà có 23 dự án, công trình được HĐND tỉnh thông qua với nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với 126,920 ha. Đến nay, có 15 dự án, công trình đã hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế.

 

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát yêu cầu huyện Đầm Hà làm rõ một số nội dung liên quan đến số liệu các dự án; việc đề xuất danh mục các công trình, dự án trình HĐND tỉnh; công trình đã thực hiện theo nghị quyết thông qua các danh mục thu hồi đất; công tác cải tạo mỏ, hoàn nguyên môi trường trước khi đóng cửa mỏ đối với các mỏ đất…

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát kết luận tại buổi làm việc với huyện Đầm Hà

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát yêu cầu huyện Đầm Hà cần quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đầm Hà cần rà soát lại các cuộc giám sát, kiểm tra của HĐND. Đồng thời cập nhật các nội dung liên quan, tiếp tục rà soát, tổng hợp, thẩm định các danh mục dự án thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất; rà soát lại tất cả các dự án chậm tiến độ quá 3 năm chưa có giải pháp đề nghị HĐND tỉnh thu hồi. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh thông qua cuộc giám sát HĐND, UBND huyện phải tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu, trong đó phải rõ vai trò, trách nhiệm phụ trách đối với từng lĩnh vực. Đầm Hà cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, chuyển đổi mục đích đất rừng.

Trước đó, đoàn giám sát đã thực hiện khảo sát thực tế tại khu vực mỏ khai thác đất thuộc địa phận núi Nhà Thờ, xã Đầm Hà phục vụ Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản; Khu khai thác vật liệu đắp nền đường phục vụ thi công dự án cao tốc Vân Đồn-Móng Cái tại xã Dực Yên và xã Tân Bình.

Quốc Nghị