Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Duyệt văn kiện và chương trình Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình nhiệm kỳ 2020 – 2022

Ngày 19/2, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì hội nghị duyệt văn kiện và chương trình Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình.

Là một trong hai đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm của huyện, xã Tân Bình đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo Đại hội; thành lập 4 tiểu ban giúp việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng hệ thống văn kiện, nội dung, chương trình và các khâu chuẩn bị về nhân sự cho Đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền trực quan về nội dung, mục đích, ý nghĩa Đại hội. Đồng thời phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Bình báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về một số vấn đề liên quan đến nội dung, bố cục văn kiện, chương trình Đại hội, thời gian tổ chức Dại hội.v.v.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự chủ động, tích cực của xã Tân Bình trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Đồng thời thống nhất một số nội dung: về thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình diễn ra trong 2 ngày ( mùng 5/3 – 6/3), thống nhất số lượng đại biểu triệu tập; dự kiến số lượng đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu Đại hội. Liên quan đến văn kiện Đại hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, trên cơ sở ý kiến tham gia tại hội nghị, xã Tân Bình tiếp thu, rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện nội dung báo cáo, chương trình, xây dựng kịch bản chi tiết, nội quy, quy chế, đề án nhân sự theo quy định. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, công tác hậu cần.v.v. đặt quyết tâm cao nhất, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tổ chức thành công Đại hội.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)