Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đối thoại với người dân

Chiều ngày 20/5/2021, tại xã Đại Bình, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi đối thoại với các hộ dân ở xã Đại Bình và Tân Lập có kiến nghị về ranh giới bãi triều khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa bàn xã Đại Bình. Dự buổi đối thoại có đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện.

Tại buổi đối thoại, các hộ dân ở xã Đại Bình và xã Tân Lập đã nêu một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề về ranh giới bãi triều, việc không được vào khai thác nguồn lợi thủy sản tại các khu vực rừng phòng hộ, diện tích đất đã được giao cho doanh nghiệp quản lý; người dân yêu cầu làm rõ diện tích rừng phòng hộ đã thực hiện hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng cho ông Đinh Văn Thượng; ranh giới phần diện tích Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Đức Anh được giao quản lý, sản xuất ở khu vực đảo Núi Cuống; diện tích mặt  nước do Nhà nước quản lý.

Các hộ dân ý kiến về ranh giới bãi triều khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa bàn xã Đại Bình

Các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân đã được lãnh đạo huyện và các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện tiếp thu, giải đáp làm rõ. Các hộ dân đều bày tỏ sự phấn khởi, đồng tình vì qua buổi đối thoại này những vấn đề bức xúc, băn khoăn đã được đồng chí Chủ tịch UBND huyện giải đáp và có hướng xử lý.

Các cơ quan chuyên môn của huyện đã giải đáp làm rõ những thắc mắc của các hộ dân

Phát biểu tại buổi đối thoại với các hộ dân, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện cần sớm công bổ ranh giới các khu vực rừng phòng hộ, ranh giới diện tích đất đã giao cho Công ty Đức Anh quản lý để người dân biết và chủ động trong quá trình đi khai thác hải sản đảm bảo đúng quy định; từ nay đến 21/5 phải cắm xong mốc ranh giới phần diện tích do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý; Phòng Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Đức Anh khẩn trương cắm mốc ranh giới phần diện tích được giao quản lý; BQL rừng phòng hộ cần rà soát lại phương án bảo vệ rừng của ông Đinh Văn Thượng, nếu ông có nhu cầu khai thác nguồn lợi dưới tán rừng nên ưu tiên thuê người dân địa phương để tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân; UBND xã Đại Bình phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; tổ chức làm việc ngay với người dân để triển khai thành lập các tổ, nhóm, hợp tác xã gồm các cá nhân đủ điều kiện được tham gia khai thắc đánh bắt nguồn lợi thủy sản để thực hiện quản lý, khai thác hải sản trên bãi triều theo đúng quy định. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị người dân tuân thủ các quy định về khai thác thủy hải sản để bảo vệ bền vững nguồn lợi trên biển.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà