Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm việc với xã Quảng An về triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Ngày 24/01/2024, Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã chủ trì buổi làm việc với xã Quảng An  về đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhân xã Quảng An đạt NTM nâng cao năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các phòng, cơ quan chuyên môn liên quan.

Thời gian qua, Chương trình xây dựng NTM đã được cấp ủy, chính quyền địa xã Quảng An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, đạt nhiều kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp. Kinh tế – xã hội phát triển ổn định. Nhiều mô hình phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đời sống nhân dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người 68,3 triệu đồng/người/năm. Xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của Trung ương. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,3% %. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86%. Nhận thức, ý thức của cán bộ, Đảng viên và người dân ngày càng được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững. Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí, 70/75 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao; được đề nghị công nhận đạt nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong triển khai thực hiện các tiêu chí liên quan đế nước sạch, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm OCOP, nâng cao thu nhập cho người dân, công tác an ninh trật tự…đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả xã Quảng An đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: trong thời gian tới, xã Quảng An cần tiếp tục chủ động phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới của huyện và các phòng chuyên môn rà soát đánh lại cụ thể từng tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao để có giải pháp, có lộ trình cụ thể hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt nhưng còn ở mức độ thấp hay chưa đạt; huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, lao động, sản xuất lập; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 – 2025”; Đề án phát triển du lịch cộng đồng xã Quảng An giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể nhiệm vụ cho từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách từng nội dung nhiệm vụ cụ thể, có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, có kiểm tra, kiểm đếm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công hàng tuần, hàng tháng. Đồng chí đề nghị Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, các phòng chuyên môn phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu hỗ trợ, hướng dẫn xã hoàn thiện tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt nhưng còn ở mức độ thấp hay chưa đạt, hoàn thiện hồ sợ đề nghị công nhận xã đạt NTM nâng cao năm 2023.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)