Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện dự Lễ kết nạp Đảng và sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Tán Trúc Tùng

Ngày 19/5, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã dự Lễ kết nạp Đảng và sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” tại Chi bộ thôn Tán Trúc Tùng (Đảng bộ xã Quảng An).

Trong không khí trang nghiêm, Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra đúng quy định, thủ tục theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Đào Biên Thùy Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Lềnh A Mả là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là quần chúng ưu tú có phẩm chất chính trị tốt; đã trải qua quá trình rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu và tự khẳng định mình dưới sự dìu dắt, giúp đỡ của Chi bộ thôn Tán Trúc Tùng trong thời gian qua.

Tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã được nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới; kết quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tại xây dựng văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng tại Chi bộ; các giải pháp vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới ở địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện ghi nhận và biểu dương Chi bộ thôn Tán Trúc Tùng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp quần chúng ưu tú trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào Đảng. Mong muốn đồng chí đảng viên mới sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục đồng chí đảng viên mới, phân công các đồng chí đảng viên trong chi bộ giúp đỡ đồng chí đảng viên mới để đồng chí rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên chính thức. Đảng uỷ xã Quảng An thời gian tới cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tạo nguồn phát triển Đảng nói chung và tạo nguồn phát triển Đảng tại cơ sở thôn, bản nói riêng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng đã đề ra. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền; triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQ số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh về “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững” và thực hiện chủ đề công tác năm về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục – đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)