Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện khảo sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và danh mục dự án công trình trình phê duyệt chủ trương đầu tư

Chiều ngày 05/10/2022, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đi khảo sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và danh mục các dự án công trình trình phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2023 trên địa bàn huyện. Cùng đi có Ban KT-XH HĐND huyện, các cơ quan và địa phương liên quan.

Đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện đã khảo sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến sửa chữa, nâng cấp kênh mương đã xuống cấp và các dự án công trình liên quan đến nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất được UBND huyện đề xuất, trình phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2023 tại các xã.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó chủ tịch HĐND huyện khảo sát tại xã Quảng Tân

Qua khảo sát thực tế đồng chí Đào Biên Thùy ,  Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Đối với các kiến nghị của cử tri liên quan đến việc sửa chữa, nâng cấp kênh mương đã xuống cấp để đảm bảo phục vụ cho nhân dân sản xuất, trước mắt Trung tâm thủy lợi giao thông và môi trường cần phối hợp với các xã rà soát, chủ động khắc phục những đoạn rò rỉ, các xã huy động Tổ thủy lợi, nhân dân chủ động nạo vét rác, đất,.. khơi thông lòng mương đảm bảo nước cho sản xuất. Đối với các danh mục dự án công trình xin chủ trương đầu tư năm 2023, giao cho Ban Kinh tế – Xã hội, các Tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục khảo sát, thẩm tra báo cáo HĐND huyện theo đúng quy định; Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn lấy ý kiến nhân dân nơi thực hiện dự án để đảm đảm bảo thiết kế phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dung. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tuân thủ đầy đủ các quy định, trình tự của pháp luật về thủ tục đầu tư, quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức chi phí hiện hành, xác định cụ thể tổng mức đầu tư các dự án với nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí và phù hợp với yêu cầu sử dụng thực tế, phát huy sử dụng hiệu quả lâu dài.

Quốc Nghị