Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với huyện Đầm Hà

Ngày 15/5, đoàn kiểm tra, khảo sát của Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà về tình hình sản xuất nông nghiệp và triển khai xây dựng, thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện.
Làm việc với Đoàn có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra thực tế mô hình trồng cam tại xã Dực Yên

Thực hiện Kế hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp, ngay từ đầu năm, huyện đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2021; xây dựng Kịch bản sản xuất trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19; triển khai kịp thời các giải pháp thúc đẩy sản xuất, Do đó, sản xuất  nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn huyện được duy trì và phát triển ổn định. Toàn huyện đã gieo trồng được 2.697,1 ha đạt 97,22% KH; chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng trang trại, gia trại; tổng sản lượng thủy sản đạt 1.928,2. Hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư được quan tâm. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP được đẩy mạnh. Đối với Đề án phát triển cây ăn quả, huyện đã hoàn thành Đề án phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2030 với quy mô trên 2.000 ha; chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 2021 – 2025 phấn đấu khoảng 850 đến 1.000 ha, giai đoạn 2025 – 2030 phấn đấu trên 1.000 ha). Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh đã phối hợp, tổ chức thẩm định Hiện huyện đang bổ sung, hoàn thiện Đề án theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/5.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Quảng Tân

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế một số điểm quy hoạch vùng phát triển cây ăn quả tập trung và một số mô hình trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện, đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao hiệu quả một số mô hình kinh tế và tiềm năng phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện. Đồng chí đề nghị, đến cuối tháng 5/2021, huyện Đầm Hà phải hoàn thành Đề án phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung giai đoạn 2021 – 2030. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn về khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây giống, phân tích, đánh giá lợi ích, hiệu quả; vận động các hộ dân chuyển đổi diện tích đất vườn tạp sang trồng cây ăn quả. Trong đó, lựa chọn những mô hình điểm, có hiệu quả để phát triển, nhân rộng tại địa phương. Về  đầu ra cho sản phẩm, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan vào cuộc hỗ trợ.

 Đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tại hồ chứa nước Đầm Hà Động

Kiểm tra thực tế tại hồ chứa nước Đầm Hà Động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện Đầm Hà phối hợp với các sở, ngành chuyên môn nghiên cứu khả năng nâng dung tích hồ chứa; xây dựng, phát triển các mô hình du lịch sinh thái phù hợp.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động tại Trung tâm hành chính công huyện

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Hành chính công huyện và kiểm tra công tác tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện. Đối với hoạt động của Trung tâm Hành chính công, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, bố trí các bộ phận làm việc hợp lý, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Đối với công tác tiếp dân, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục duy trì, thực hiện theo đúng quy định; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân, không để kéo dài.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)