Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), chiều ngày 18/7/2022, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng LĐ TB&XH, LĐLĐ huyện đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Quảng Lâm và Tân Bình.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà ông Chìu Tắc Hồng, Thương binh tại Bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Lâm; ông Nguyễn Minh Tân, CĐHH ở thôn Tân Trung và bà Đào Thị Oanh, vợ liệt sỹ ở thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, công lao đóng góp của các gia đình chính sách, thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động con cháu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời, đề nghị các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các xã cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc giải quyết các chế độ chính sách người có công; duy trì và đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn góp phần chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện tặng quà ông Nguyễn Minh Tân, CĐHH ở thôn Tân Trung, xã Tân Bình

Quốc Nghị