Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Đầm Hà (01/11/2001-01/11/2021).  Ngày 31/10,  Đồng chí  Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Đoàn Thanh niên huyện đến thăm tặng quà các ông Phạm Đức Gia thương binh thôn Đầm Buôn, Đinh Khắc Nhẫn thương binh thôn Yên Hàn, Nguyễn Quang Hợp bệnh binh thôn Yên Hàn và ông Trương Ngọc Châu bệnh binh thôn Trại Cao cùng tại xã Đầm Hà.

Đến các gia đình chính sách, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy  thăm hỏi tình hình cuộc sống của các gia đình chính sách, ghi nhận sự đóng góp của các gia đình chính sách đối với nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng chí Bí thư Huyện ủy tặng quà và chúc các gia đình chính sách giữ gìn sức khỏe, đồng thời mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng anh hùng cho con cháu, gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng quê hương.

Lãnh đạo huyện tặng quà ông Nguyễn Quang Hợp thôn Yên Hàn Tặng quà ông Đinh Khắc Nhẫn thương binh thôn Yên Hàn Tặng quà ông Phạm Đức Gia thương binh thôn Đầm Buôn