Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch HĐND huyện thăm mô hình phát triển kinh tế của Hội nông dân huyện.

Ngày 27/12, Thường trực HĐND huyện đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện để nghe kết quả phát triển sản xuất từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Đồng chí Đào Biên Thùy – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Đầm Hà báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, triển khai nhiệm vụ năm 2024: Đến nay, tổng 3 nguồn quỹ HTND huyện quản lý 3 cấp là 5.482 triệu (tăng 1.450 triệu so với năm 2022); đã  có 7/9 đơn vị Hội Nông dân xã, thị trấn triển khai dự án với 11 dự án mô hình. Các cấp Hội thường xuyên theo dõi chỉ đạo, đôn đốc việc quản lý, sử dụng vốn vay và thu hồi vốn, phí. Hầu hết các xã, thị trấn thực hiện việc thu nộp phí tốt, việc thu nộp phí được thực hiện thu theo quỹ (3 tháng/lần) đảm bảo theo đúng quy định. Phí được sử dụng đúng theo quy định. Tính từ năm 2022 đến năm 2023 đã phát triển mới 7 dự án tập trung 3 lĩnh vực chính: chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản; Trồng cây ăn quả với 66 hội viên nông dân được vay vốn hầu hết nguồn vốn cho vay đều đúng mục đích, đúng đối tượng, nhu cầu vay để hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng trang trại vừa và nhỏ giúp các hộ vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững. Mặc dù gặp nhiều khó khăn cùng với sự thay đổi của đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, triển khai các hoạt động vốn, quỹ ở cấp huyện và cơ sở, nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện tạo điều kiện thuận lợi của Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân, Ban điều hành Quỹ, Ban quản lý nguồn vốn Quỹ đã cơ bản quản lý, điều hành khoa học, sáng tạo, triển khai các hoạt động Quỹ có hiệu quả, hỗ trợ trực tiếp tạo điều kiện cho hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập từ đó góp phần nâng cao hình ảnh, sức ảnh hưởng của tổ chức, cán bộ Hội Nông dân đối với hội viên nông dân, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Đồng chí Đào Biên Thùy – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện kết luận cuộc họp.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đào Biên Thùy – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân, đồng chí nhấn mạnh quỹ hỗ trợ nông dân cần phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc, mục đích hoạt động tại điều 4 Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ; Tiếp tục tạo điều kiện, nguồn lực để thu hút, tập hợp nông dân vào tổ chức hội, góp phần xây dựng hội viên và phong trào nông dân. Tập trung khai thác tốt nguồn quỹ của Trung ương, của Tỉnh. Đẩy mạnh phát triển các mô hình mới gắn với đề án trông cây ăn quả, phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương, nâng cao sản lượng, chất lượng. Cần định hướng cho hội viên nông dân phát triển sản xuất đưa những giống mới, kỹ thuật, áp dụng khoa học mới đặc biệt là chuyển đổi số vào sản xuất. Quan tâm đến cải tạo vườn tạp tại hộ gia đình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Một số hình ảnh đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đi thăm các mô hình phát triển kinh tế thuộc Qũy Hội nông dân

Một số hình ảnh đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đi thăm các mô hình phát triển kinh tế thuộc Qũy Hội nông dân

Một số hình ảnh đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đi thăm các mô hình phát triển kinh tế thuộc Qũy Hội nông dân

Buổi sáng cùng ngày, đồng chí Đào Biên Thùy – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã đi thăm các mô hình phát triển kinh tế được hỗ trợ vay từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân.

                                                                      Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)