Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng cơ bản

Ngày 16/11, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng cơ bản ở các xã, thị trấn.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã kiểm tra tiến độ thi công các công trình: Đập tràn thôn Yên Sơn, xã Dực Yên; Đập dâng nước trên sông Đầm Hà; tuyến đường tại xã Quảng Lâm, Tân Bình; tuyến đường Quảng An từ km6 – km9.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, kiểm tra tiến độ xây dựng đập dâng nước trên sông Đầm Hà

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đặc biệt các xã tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

                                                                             Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)