Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra một số công việc chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập chi bộ đảng của huyện

Chiều nay 06/10/2023, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra thực địa vị trí chuẩn bị cho trồng cây và địa điểm trưng bày kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) và 75 năm Ngày thành lập chi bộ đảng của huyện Đầm Hà (28/10/1948-28/10/2023) tại khu vực Cột cờ Núi Hứa xã Đại Bình. Cùng đi có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và xã Đại Bình.

Qua khảo sát thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn và xã Đại Bình cần phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện trồng cây đúng tiến độ, vận động nhân dân tại khu vực này cùng hưởng ứng tham gia thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra điểm trưng bày tại Cột cờ Núi Hứa

Quốc Nghị