Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh và 75 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà

Chiều ngày 23/10/2023, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ gắn biển các công trình và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh 30/10 (1963-2023) và 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà 28/10 (1948-2023). Cùng đi có đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ gắn biển tại các công trình: Đường giao thông từ trung tâm huyện đi xã Quảng Lâm (Đoạn từ Km 0+715 đến Km 8+536); Nhà văn hóa bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Lâm; Đập dâng nước trên sông Đầm Hà (Đoạn chảy qua thị trấn Đầm Hà); Đường dây và trạm biến áp 110KV Đầm Hà. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã đi kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh và 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà, tại một số địa phương.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ gắn biển công trình tại Trạm biến áp 110KV Đầm Hà

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị gắn biển tại công trình Nhà văn hóa bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Lâm

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho buổi lễ; đảm bảo công tác trang trí, vệ sinh môi trường tại các điểm gắn biển công trình. Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh và 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện.

Quốc Nghị